MegaZine3 requires JavaScript and Adobe® Flash® Player 10

Please ensure you have JavaScript enabled in your browser. Even if you do not have the Adobe® Flash® Player installed, this may allow a fallback version to be rendered.

To install the Adobe® Flash® Player, follow the links below:

Get Adobe Flash Player

If you still encounter problems after installing the Adobe® Flash® Player, from the above link, try this one:

Get Adobe Shockwave Player

Powered by MegaZine3

Tekst & intervju Marino Borić / Foto Marino Borić / CAD skica BilllletPump BilletPump/SA D Nova "inteligentna" gorivna pumpa za zrakoplovne motore Tim Aeronautike je već više od godinu dana na tragu nove inteligentne pumpe za gorivo te je u stalnom kontaktu s njenim izumiteljem, kao i s tvrtkom koja će provesti komercijalizaciju zamjenom dvije opruge pumpa se pretvara iz niskotlačne varijante za rasplinjač (tlak goriva 0,3 bara) u visokotlačnu varijantu za ubriz- gavanje s tlakom do 5,0 bara (pritisakje ovisan o baždarenju/postavi dodatno potrebnog regulacijskog ventila). po riječima Dan Coffya, jednog od menadžera tvrtke - posebno pazilo da pumpa bez ikakvih preinaka može direktno zamijeniti pumpu za gorivo koja se trenutno nalazi na 4-taktnim motorima tvrtke Rotax. Zamjena je laka jer se mogu koristiti čak i originalni vijci i benzinski vodovi. Originalna, membranska pumpa koja se na Rotaxovim motorima koristi je vozačima pogotovo starijih automobila poznata - ona se naime koristila i na starim VW Bubama. Na fotografijama je varijanta koja je za motor Rotax 912/S. Ova pumpa je s dva priključka teška 350 grama, promjer cilindričnog tijela joj je 44 mm a dužina 85 mm. Tijelo pumpeje od tokarenog i eloksiranog aluminija dok su unutrašnje komponente od inoksa (V2A). Do zrakoplovne izložbe koja je održana u gradu Sebring/SAD u siječnju, zrako- plovna adaptacija te pumpe još je bila tajna - mi o njoj nismo željeli govoriti jer smo proizvoclaču dali riječ da do službene prezen- tacije nećemo objaviti nikakve informacije. Sada možemo donijeti detalje o toj pumpi koja bi po ljudima iz tvrtke BilletPump mogla promijeniti mnogo toga u svijetu zrakoplovstva, a to se posebno odnosi na svijet UL zrakoplova. Iako je BilletPump relativno jednostavna, teško ju je ukratko opisati. Ona ne posjeduje nikakve ventile kao membranska pumpa, a u stanju je rasplinjaču motora (ili nekom drugom sklopu za prireclivanje smjese zrak-gorivo) davati gorivo pod konstantnim tlakom i to točno u količini koju taj "potrošač" traži i to neovisno od broja okretaja motora. Drugim riječima, BilletPump se stalno - automatski - prilagoclava zahtjevima "potrošača" goriva. Ova nova mehanička pumpa za gorivo je u SAD patentirana već od 15. siječnja 2008. te je preko 9.000 puta upotrijebljena u svijetu trkaćih automobila i čamaca. Tvrtka BilletPump iz savezne države Ohio je ovu pumpu, koja je izum gosp. Howarda Stewarta iz Sjeverne Caroline, tijekom prošle godine adaptirala za upotrebu u zrakoplovstvu. Kod adaptacije se - Za 912 / S motore u nisko te u visokotlačnoj varijanti cijena je 369 USD. Za Rotax 914 je cijena s regulatorom pritiska 396 USD. Niskotlačna varijanta spremna je za isporuku, dok za visokotlačnu varijantu traba pričekati do lipnja. Po riječima Dan Coffya, tvrtka BilletPump nudi ovu pumpu za zrakoplovni/ ULsvijet tj. za motor Rotax 912/914 u dvije varijante: za motor s Bing rasplinjačem ili za – još nepostojeću - varijantu motora s direktnim ubrizgavanjem goriva. Naime, samo U razgovoru s izumiteljem pumpe (gosp. Howard Stewart) kojeg je vodio naš urednik Marino Borić, doznajemo mnoštvo nepoznatih i interesantnih detalja: 15/2010 30 "Ova pumpa je dokazala da je u jednom satu sposobna pumpati najviše 1.700 litara najrazličitijih tekućina, i to pri okretajima motora od 5.000 okr/min., i uz hod klipa (podizača) od 5,5 milimetara! Za rad moje pumpe je dovoljan pritisak od svega 12 kilograma, istovremeno membranskim pumpama treba pritisak od 50 kg i tada su u stanju postići najviše samo 30% tlaka naše pumpe." Na pitanje koja mu je karakteristika pumpe posebno važna on odgovara: Od specijaliste za turbinske zrakoplovne motore Dan Coffyja doznajemo da je ova pumpa posebno interesantna i za turboprop pogonske grupe jer je mnoštvo pumpi koje se ovdje koriste ili nemoguće naći ili su vrlo osjetljive, skupe i komplicirane. www..biilletpump..com umpa funkcionira sa svim zn m gorivima. Nakon dostizanja radnog tlaka ona od motora ne apsorbira nikakvu energiju, skoro uopće ne zagrijava medij koji pumpa te nakon gašenja motora zadržava postignuti tlak što je upravo idealno za rad sistema za ubrizgavanje goriva. Tvrtka BilletPump je zbog moguće certifikacije ove pumpe kontaktirala sve proizvoclače LSA zrakoplova u SAD. Na pitanje kakva su iskustva s vijekom trajanja pumpe Howard nam odgovara: U tvrtki Rotax Franz (zastupnika Rotaxa u Njemačkoj) doznajemo da Rotax za svoje motore preporuča samo originalne dijelove i da samo na takve dijelove daje garanciju. Ako netko upotrebljava komponente koje nisu 9Urkeprekidnih 2.400 sati rada pri ora od 2.600 okr/min, pumpa je bila kao nova ... A original, za legalizaciju je sam odgovoran.