MegaZine3 requires JavaScript and Adobe® Flash® Player 10

Please ensure you have JavaScript enabled in your browser. Even if you do not have the Adobe® Flash® Player installed, this may allow a fallback version to be rendered.

To install the Adobe® Flash® Player, follow the links below:

Get Adobe Flash Player

If you still encounter problems after installing the Adobe® Flash® Player, from the above link, try this one:

Get Adobe Shockwave Player

Powered by MegaZine3

a9_AustroEngine:Layout 1 4.1.2009 12:50 Page 22 NOVITETI – motori budućnosti? AE 300 Ono što je Gospodin Dries u samo nekoliko godina nakon preuzimanja neuspješne tvornice Hoffmann Aircraft Ltd. uspio stvoriti svojim neumornim radom stvarno je nesvakidašnje. Na lokaciji tvrtke u Bečkom Novom Mjestu (Wiener Neustadt), u kratkom je razdoblju južno od Beča procvjetala vrlo aktivna tvrtka Diamond Aircraft – proizvođač modernih zrakoplova od kompozitnih materijala, te novi austrijski zrakoplovni "Global Player", s prinovom, tvrtkom Austro Engine. Bankrot Thielerta i rođenje tvrtke Austro Engine Svoj proboj na meclunarodo tržište Diamond zahvaljuje i upotrebi novih pogonskih agregata. Diamond se od samog početka, odlučio na upotrebu dizel motora. Tu je tehnologiju tada realno nudio samo njemački proizvoclač Thielert (www.thielert.com) koji je samo nekoliko dana pred ovogodišnje izdanje zrakoplovne izložbe ILA u Berlinu (travanj 2008.) morao objaviti stečaj. Najkasnije je od tog trenutka bilo jasno da Diamond mora poduzeti neke korake za očuvanje kontinuiteta proizvodnje svojih zrakoplova. Istog dana kada je u Berlinu Thielert objavio svoj bankrot Diamond je objavio "skoru" certifikaciju i poče - tak proi zvodnje vlastitog dizel motora AE 300 u tvor nici Austro Engine (www.austroengine.at). Austro Engine AE 300 Mlada, samostalna tvrtka Austro Engine proi za - šla je iz proizvodnog pogona motora Diamond Aircrafta, iz Diamond Engines. Javna je tajna da je Diamond - za sada - isključivi kupac motora te da je Diamond inicijator tog projekta. Kod osnivanja tvrtke bilo je govora o investiciji vrije - dnoj 13 milijuna eura, te je već u kasno proljeće ove godine u "ecoplus" privre dnoj zoni u Bečkom Novom Mjestu izrasla moderna tvor - nica površine 7600 četvornih metara. Novi motor AE 300 koji je javnosti prvi put predstavljen u Berlinu trebao bi razvijati oko 170 KS iz 1991 kubika radne zapremine. Motor se bazira na Mercedesovom automo bil - skom motoru iz "A" klase s kojim ima zajedni - čkih skoro 90% dijelova. Budući da jedna mlada tvrtka kao što je Austro Engine nije u stanju sama do serijske proi - zvodnje razviti jedan takav motor ona je u tu svrhu angažirala renomirane kooperaciske partnere. Tako u projektu sudjeluju MB Tec Powertrain (www.mbtech-group.com), Bosch Engineering (www.bosch-engineering.de), Hör Tecnologie (www.hoer-technologie.de) te MT propeller (www.mt-propeller.com). MB Tec adaptira motor novim uvjetima rada, Bosch razvija elektroniku motora, Hör iz Njemačke razvija reduktor te MT daje svoj prilog sa razvojem elise. Serijska proizvodnja motora U početnoj fazi će Mercedes isporučivati kompletne automobilske motore, koji će se u Austriji demontirati. S motora će se odstra - njivati nepotrebni dijelovi kao što su zama - šnjak, ispušni sabirnik s turbokompre sorom, alternator i još neki djelovi. Prilikom moje posjete tvornici krajem lipnja mogao sam vidjeti veći broj paleta na kojima su kompletni auto-motori čekali na demontažu. U tu je svrhu trenutno urecleno 13 radnih mjesta koje mi je pokazao gosp. Markus Herget (Managing Director AE). Nakon početne faze uhodavanja i ubrzavanja montažnog procesa, Mercedes-Benz će za - početi s isporukom pojedinačnih modula (dijelova) motora. Tekst i foto Marino Borić 22 09/2009 a9_AustroEngine:Layout 1 4.1.2009 12:50 Page 23 Velika količina dijelova motora Mercedesove "A" klase će se bez ikakvih preinaka preuzimati za zrakoplovni motor. U ovu grupu spadaju: blok motora iz sivog lijeva, radilica, glava motora sa ventilima i dvije bregaste osovine (DOHC), kompletni klipovi sa klipnjačama te common-rail direktno ubrizgavanje goriva. Bez promjena ostaje radna zapremina, kao i komore sagorijevanja, te omjer kompresije. Avionizacija automobilskog motora Visokotlačna pumpa goriva u načelu je ista kao kod automotora te će samo biti adapti - rana za korištenje mlaznog A-1 goriva. Originalni turbo-kompresor zamjenjuje se s jednim većim kompresorom koji također dolazi iz Mercedesovog fundusa. Manji, originalni turbo kompresor je lakše ubrzati na režim rada, veći turbo kompresor je "tromiji" ali je zato u stanju usistati i sabiti veću količinu zraka tako da motor može duže davati nomi - nalnu snagu, iako pritisak zraka i njegova gustoća s visinom opadaju (npr. prilikom pove - ćanja visine leta). Unatoč početnim planovima, i uljni karter moto ra će se zamijeniti s dijelom koji će biti od aluminija a ne od sivog lijeva. Kontrola rada motora Bosch Engineering je za AE 300 razvio dvostruku elektronsku kontrolu motora. Ona ima veličinu manje kutije cipela i posjeduje dva potpuno neovisna modula koji se sami kontro - liraju tj. ako jedan sitem zataji drugi automatski preuzima sve funkcije. Ručni odabir određenog sistema je naravno, također moguć. Upravljanje snagom motora je preko jedne ručice koja ujedno regulira i elektro-hidrauli čnu promjenu koraka elise. Taj elisni sistem s trokrakim drveno-kompozitnim pro pe lerom razvila je njemačka tvrtka Mühlbauer. Reduktor Njemačka tvrtka Hör Technologie razvila je za ovaj motor reduktor koji okretaje motora smanjuje u omjeru 1,69. Tako, ako motor radi pod punom snagom s 3880 okr/min, elisa se vrti sa svega 2296 okr/min. Niski okretaji garantiraju tiši rad, ali i poboljšavaju učinko - vitost elise. Kućište reduktora je od sivog lijeva – relativo teško - ali je zato velike čvrstoće. Motor je s elisom direktno spojen. Po riječima gosp. Mar ku - sa Hergeta, razina buke koju proizvodi reduktor veoma je niska. U to sam se mogao i sam uvjeriti slušajući rad motora na probnom stolu. Tehnički podaci Motor AE 300 bi trebao razvijati 166 KS uz upotrebu Jet A-1 goriva te 174 KS sa dizel gorivom. Važno je napomenuti da se ovdje govori o snazi koja je u praksi izmjerena na probnom stolu a ne o tzv. "proračun - skim” konjima. Zbog energije koju su absorbirali dodatni agregati i reduktor ovaj motor bi se trebao uspore đivati sa mnogo snažnijim moto rima na tržištu u području od 180 do 200 KS. Treba naglasiti da je ovaj turbo-dizel motor u stanju svoju nominalnu (punu) snagu održati do 11 880 stopa nadmor ske visine te na 20 000 stopa piloti još uvijek imaju na raspolaganju 82% snage. Jedan od nedostataka ovog motora (pogo tovo u usporedbi s Thielertom) je njegova relativno velika težina od 185 kg koju "zahvaljuje" bloku motora. Ovaj blok je kod serijskog auto-motora od sivog lijeva, a kod "starog" TAE 1,7 motora je bio od aluminija. To znači oko 40 kg više od TAE Centuriona 2.0 koji se bazira na istom auto motoru, ali koji ima blok od aluminija. Treba reći da AE 300 razvija 170 KS, što je za 35 KS više od Centuriona 2.0. Pogled u proizvodni pogon koji samo čeka na start proizvodnje. Lijevo na paletama su Mercedesovi auto motori koji čekaju na transformaciju u AE 300. Potrošnja AE 300 još nije od neutralne strane u letu izmjerena, ali bi trebala po riječima ljudi iz tvrtke biti niža za 20% od Centuriona. U nedavnom razgovoru sa gosp. Heinrichsom (marketing AE) početkom pro - sinca on je izjavio: "Kod 75% snage (126 KS) motor troši 22 lit./sat te ima specifičnu potro - šnju od 199 g/kwh". Ako u praktičnoj upotrebi dođe i do potrošnje od 26 - 28 lit./sat, to će biti odličan rezultat. Računa se da će početni TBO AE300 iznositi 1000 sati, dok je dugoročni cilj 2400 sati. 09/2009 23 Snaga (kW) Tlak zraka Crvena linija označava max. snagu AE 300 u odnosu na nadmorsku visinu leta Specifična potrošnja AE 300 motora Visina (stope) a9_AustroEngine:Layout 1 4.1.2009 12:51 Page 24 NOVITETI Testiranje motora u letu se provodi na sedam zrakoplova i to 3 x DA40, 3x DA42 te jedan DA50. Uskoro će još jedan DA42 s AE 300 motorima ući u ciklus testiranja. Kada će AE 300 dobiti certifikaciju od Austro Controla teško je reći (taj je termin već više puta od ranog ljeta do ove zime pomaknut), ali pošto je Austro Engine 27. studenog od strane Austro Controla dobio POA (Production Orga - ni sation Approval) odgovorne osobe u tvrtki računaju da bi 4 do 5 tjedana nakon POA trebao slijediti i TC (Type Certificate). To praktično znači da bi se početkom siječnja moglo početi sa proizvodnjom motora u Bečkom Novom Mjestu u pogonu koji samo čeka na dozvolu za start proizvodnje. "Zaboravljeni" Wankel motori Na prošlogodišnjoj izložbi ILA u Berlinu je zbog konflikta izme8u Diamond Aircrafta i Thielert Aircraft Engines (zbog Thileretovog stečaja), vijest da je Austro Engine preuzeo proizvodni program motora od Diamonda prošla skoro neprimjećeno. Radi se o dva Wankel motora poznatih i pod nazivom Midwest Engines. Manji motor, IAE50R-AA, posjeduje jedan rotor, radna zapremina je 294 cc, razvija 55 KS pri 7750 okr/min. Veći motor, IAE75R, tako8er ima jedan rotor, radna zapremina je 404cc te razvija 75 KS pri 7000 okr/min. Oba motora posjeduju zračno hla8enje rotora te hla8enje kućišta tekućinom. Dimenzije oba motora su – tipično za sve Wankel motore – veoma kompaktne; čak je i težina motora veoma intere santna. Tako oni teže (po službenim U prvom planu test-osoblje kontrolira parametre rada motora dok se iza monitora kroz prozor vidi AE 300 Pogled na četiri test komore AE 300 na test-stolu u jednoj od četiri test komore 24 09/2009 Testiranje i certifikacija Testiranje AE 300 u načelu je već okončano. 1000 satni test na probnom stolu bi ovih dana trebao biti završen, on je za vrijeme moje posjete tvornici u rano ljeto bio u punom tijeku. Prije dobivanja TC-a neće se početi s proizvo - dnjom motora jer oni tada ne bi bili certificirani. Certifikacija i početak proizvodnje AE 300 je trenutačno "Damoklov mač" koji visi iznad glave Diamonda i Austro Enginea jer je broj gotovih zrakoplova bez motora pred proi - zvodnim pogonom Diamonda (u susjedstvu Austro Engine) u Bečkom Novom Mjestu dosegao zabrinjavajući broj. Da problem bude još veći, broj prisilno prizemljenih Diamond zrakoplova zbog problema sa Thielert moto - rima dnevno raste. Naime, nakon stečaja Thielerta opskrba pričuvnim dijelovima je postupno pala na nulu a usput je i cijena dije - lova sa strane stečajnog upravitelja pove ćana za 20%. Kad se sve to uzme u obzir, te se uključi i pritisak nezadovolnjih vlasnika zrako - plova koji su prisilno prizemljeni i u garantnom roku (jer Thielert po njemačom zakonu nije obavezan kao tvrtka u stečaju pružati bilo kakvu garantnu uslugu) može se naslutiti koliko je početak proizvodnje za Diamond važan. a9_AustroEngine:Layout 1 4.1.2009 12:51 Page 25 Na moje iznenađenje prilikom posjete tvornici sam "naletio" na ovaj prototip dvo- rotornog Wankel motora. Bio je na stacionarnom testnom postolju kojeg sam uspio fotografirati. podacima) zajedno s rashladnom tekućinom ali bez reduktora i hladnjaka 27,8 kg (55 KS) te 35,6 kg (75 KS). Oba motora mogu trošiti zrakoplovni, ali i automobilski benzin. IAE50 se ugrađuje - u manjem broju - u motorne jedrilice i pojačano u UAV Camcoptere (UAV - helikoptere sa kamerama) dok je IAE75 još u fazi ispitivanja i trebao bi se ugrađivati u motorne jedrilice te u UL zrakoplove. O budućnosti ovih motora teško je nešto reći – previše je dosada puta Wankel motor slavljen da bi nakon par godina opet pao u zaborav. Specifična potrošnja takvih motora je u prošlosti bila jednostavno preve - lika, probleme veoma vrućih ispušnih plinova te problematično (zračno) hlađenje unutra šnjo sti rotora kao i brtvljenje rotora proizvo đači nisu do sada uspjeli riješiti na zadovoljavajući način. Pogled u srce IAE50 Wankel motora. Kućište je hlađeno tekućinom dok se rotor hladi zrakom. Austro Engines danas i sutra Po riječima predstavnika AE planira se godišnja proi zvodnja od 1000 dizel motora koji će se nakon uho davanja proizvodnje po potrebi ugrađivati i u druge zrakoplove osim u Dia - monde. U tvrtki Austro Engine su očito spre mni na sve. Čak je pokraj nove tvor nice kupljena i povr šina za eventualno udvo - stučenje proiz vodne povr šine. Unutar tvornice se nalaze i četiri test komore za ispiti vanje moto - ra do 500 KS te jedno testno posto jenje za prope lere. Po riječi - ma odgovornih u tvrtki, cilj je proizvodnja moto ra sa snagom od 50 do 400 KS. OK, motor od 50 KS poznajemo (IAE50) ali koji motor bi trebao imati 400 KS? Neslužbeno se u "dobro informiranim krugo vima" govori o šesto - cilindričnom dizel motoru sa preko 300 KS. Proizvodni program Diamond Aircrafta Četiri godine nakon preseljenja tvrtke Hoffmann Aircraft Limited u Bečko Novo Mjesto je tvrtka (1991. godine) prešla u ruke Christiana Driesa. U samo nekoliko godina je tvrtka Diamond Aircraft (www.diamond-air.at) – gdje je Dries vlasnik i poslovođa - razvila i na tržište dovela jednu cijelu porodicu zrako - plova. Otvorene su nove tvornice u Kanadi (1992.) i u Kini (2006.), a ušlo se i u nova područja rada (simulatori leta te zrakoplovni motori). Tako se današnja paleta proizvoda sastoji od motorne jedrilice HK36 Super Dimona, dvosjeda Katana, četverosjeda DA40 (sa benzinskim i dizel motorom) te dizel- dvomotorca DA42. Ovoj obitelji će se uskoro pridružiti i novi D-Jet, jednomotorni VLJ (Very Light Jet) mlažnjak te DA50, jednomotorni petero sjed s benzinskim motorom od 350 KS. Trenutno u sjedištu Diamonda u Bečkom Novom Mjestu ima oko 660, a u cijelom svijetu oko 1400 zaposlenih. Takav nagli razvoj je i u svjetskim omjerima neu - o bi čajen, tako da si je tvrtka Diamond stvorila solidnu reputaciju te se uvrstila u red etablira nih imena kao što su Cessna, Piper i Beechcraft. DA 40 sa AE 300 te skoro serijskim izgledom zatvorene nosne oplate i poklopca motora. AE 300 na test prikolici gdje se cijeli sistem elisa-reduktor-motor testirao u početnoj fazi. AE 300 ugrađen u DA40 bez oplate motora pred proizvodim pogonom Diamonda. A