MegaZine3 requires JavaScript and Adobe® Flash® Player 10

Please ensure you have JavaScript enabled in your browser. Even if you do not have the Adobe® Flash® Player installed, this may allow a fallback version to be rendered.

To install the Adobe® Flash® Player, follow the links below:

Get Adobe Flash Player

If you still encounter problems after installing the Adobe® Flash® Player, from the above link, try this one:

Get Adobe Shockwave Player

Powered by MegaZine3

Da li je budućnost već počela? Piše Marino Borić Slike i informativni materijal SEI/West Lafayette/USA + Marino Boric NOVITETI Novi proces za proizvodnju pogonskih goriva iz biološke mase Objavljujemo dijelove intervjua Marina Borića s Johnom Ziulkowskim, Johnom Rusekom i Toddom Burroughom – djelatnicima tvrtke Swift Enterprises Inc. To je potpuno nenadano izjavio gospodin Jon Zilukowski za vrije- me ILA (Internationale Luftfahrt Ausstellung) u Berlinu i to u kontekstu konferencije "Green Skies Ahead" koja je održana 28. svibnja 2008. godine. Gospodin Zilukowski je kao predstavnik tvrtke Swift Enterprises/West Lafayette /Indiana/SAD iznenadio nazočne novinare objavivši da je njihova tvrtka patentirala proces kojim je moguće proizvoditi zrakoplovno gorivo iz biološke mase. Finalni produkt tog procesa sintetički je benzin koji je jako sličan 100LL gorivu za zrakoplovne motore. Kao da to nije dovoljno, s tim procesom proizvodnje moguće je proizvoditi i mlazno pogonsko gorivo! To je velika novost, pogotovo ako se u obzir uzme činjenica da s postojećim procesima proizvodnje sintetičkog pogon- skog goriva proizvodnja avionskog benzina i mlaznog goriva iz iste početne sirovine još nije moguća, odnosno, još nitko takvo nešto nije uspio. Činjenicu da ta informacija do danas nije pobudila očekivanu reakciju predstavnika medija mora se "zahvaliti" neočekivanom nastupu simpatičnog predstavnika tvrtke Swift čije je nenajavljeno izlaganje bilo vremenski i prostorno znatno ograničeno sa strane moderatora konferencije. Zainteresirani novinari su željene informa- cije dobili u foajeu konferencijskog centra gdje ta razmjena informacija nije ometala tijek već danima unaprijed planirane konferencije "Green Skies Ahead". Ne moramo koristiti sirovine za ljudsku prehranu "Cijena proizvodnje našeg Swift benzina iznosi u ovom trenutku najviše 50% od cijene proizvodnje 100LL goriva koje je danas u širokoj upotrebi", objavio je gospodin Zilukowski. "Kalkulacijska cijena našeg goriva je u ovom trenutku (sa cijenama sirovina 21. travnja 2008.) 1,80 USD po galonu", što je otprilike 2,10 kuna litri. Na pitanje koja je biološka masa pogodna za njihov proces proizvodnje - strahujući da se radi o upotrebi žitarica gospodin Zilukowski je odgovorio: "Mi ne želimo, ali i ne moramo za proizvodnju našeg goriva kao polaznu sirovinu upotrebljavati sirovine koje se upotre- bljavaju za ljudsku prehranu, kao što su " U stanju smo proizvesti alternativno zrakoplovno gorivo istih karakteristika kao 100LL po cijeni od 2,10 kuna po litri 38 07/2008 39 Tvrtka Swift Enterprises Inc. (SEI), utemeljena je 2001. godine, a sjedište joj je u West Lafayette istraiivačkom kampu na kampusu Purdue sveučilišta u Indiani / SAD. Radi se o laboratoriju koji se bavi istraiivanjem i razvojem svemirskih i zemaljskih pogonskih goriva u vojne i civilne svrhe. Primarni cilj tvrtke je pronalaienje rješenja za današnju energetsku krizu korištenjem obnovljivih bioloških resursa. Utemeljitelji tvrtke su sredinom 80-ih godina radili u Zračnoj bazi Edwards gdje su razvijali rakete i raketna goriva za potrebe američke vlade. Tvrtka Swift Enterprises takocler je bila angaiirana na projektima za Lockheed Martin, te Američko ratno zrakoplovstvo i mornaricu. + Lakši proizvodni proces sa manje proizvodnih faza + U proizvodnji se ne koristi olovo te finalni produkt ne sadrii olovo + Povećanje doleta za 15-25%, + Temperatura zamrzavanja goriva je sniiena, + Prilikom proizvodnje nema otpuštanja CO2 u atmosferu, + Metode, način transporta goriva i njegov handling se ne mijenja, + Nisu potrebne nikakve promjene na postojećim gorivnim instalacijama, + Pri proizvodnji se emitira 76% manje plinova u usporedbi s rafiniranjem nafte, + Swift pogonsko gorivo se po volji moie miješati s naftnim derivatima. Gospodin Todd Burrough (Swift Business Development) je za vrijeme telefonskog razgovora posebno naglasio sljedeće prednosti Swift goriva u odnosu na 100LL proizvedenog iz nafte: Swift Enterprises utemeljna je 2001. godine, i pod vodstvom je bačnog para Rusek, koji se istraiivanjem na polju energije bave već 20 godina. na primjer pšenica, kukuruz ili riia. Mi naše pogonsko gorivo moiemo proizvesti iz regenerativnih bioloških sirovina. To su na primjer različite vrste trava, celuloza, lignin (drvo), alge pa čak homogeni biološki otpad. Detalji patentiranog proizvodnog procesa još nisu poznati ali dobili smo informaciju da se radi o procesu po kojem se iz biološke mase proizvodi etanol – što nije novost - te da se taj etanol naknadno na molekularnoj bazi "obracluje" dodavanjem "različitih" molekula – što je u ovom trenutku svakako velika novost. Oktanska vrijednost od 95,4 do 104,9 Rezultat tog procesa su dvije komponente interno nazvane komponenta "X" i komponenta "Y". Ove komponente se meclusobno mogu miješati neograničeno, a u zavisnosti od omjera mješavine finalni produkt je benzin koji ima oktansku vrijednost od 95,4 do 104,9 oktana. Rezultat ove još uvijek tajne "obrade" etanola je proizvod čija je energetska gustoća višestruko veća od etanola, a od 100LL benzina koji je aktualno u upotrebi veća je čak do 25%. Ovo sintetičko gorivo nije higroskopično, ne sadrii alkohol, oksidante ili sulfate i već danas ispunjava sve norme koje vaie za proizvodnju 100LL benzina. Upotreba etilnog alkohola kao pogonskog goriva u avijaciji je moguća, ali je trajanje leta zbog niie energetske vrijednosti ovog goriva znatno smanjeno. Takocler treba napomenuti i probleme vezane uz veliku higroskopičnost ovog goriva. Naime, mogućnost (lakog i stvarnog) stvaranja vode u gorivu, te njenog zaleclivanja u gorivnim insta la - cijama zrakoplova mogu dovesti do prestanka rada motora. Analizirani uzorci premašuju specifikacije Prije nekoliko dana nam je direktor i suvlasnik firme Swift Enterprises, gospo - din John J. Rusek u telefonskom intervjuu izjavio: "...trenutno gradimo jedno pilot postrojenje čiji će kapacitet proizvodnje biti 760 litara na dan. U planu nam je da krajem 2009. godine u pogon pustimo NOVITETI Testiranje Swift goriva Statičko testiranje Swift goriva na "N" registriranim avionom Baeking Deuce, opremljenog Lycoming motorom. Ovaj zrakoplov je proizveden 1980. godine i u letnom je stanju Budući da Swift benzin još nema FAA (Federal Aviation Authority) certifikaciju, Deuce ne smije s tim gorivom letjeti. Do sada je izmeclu ostalog Swift benzin isproban na mnogim Lycoming motorima kao što su na primjer: O-325, IO-360, IO-540/K, itd. Horizontalna crna linija predstavlja službenu specifikaciju američkog FAA za 100LL zrakoplovni benzin. postrojenje koje će proizvoditi 7600 litara na dan". Swift benzin je do sada analiziran u više Sjeverno - američkih laboratorija u Illinoisu, Texasu i Minnesoti. Rezul tati analiza su iznimno ohrabrujući, analizirani uzorci odgovaraju i čak premašuju speci fikacije za proi - zvodnju pogonskih zrakoplov nih goriva koje su danas na snazi. Ovo nam je gospodin Rusek, koji je inače profesor na Purdue/West Lafayette sveučilištu na odjelu astronautike, i potvrdio. Budući da proces proizvodnje javnosti još uvijek nije poznat, nije moguće dati neutralnu prognozu o uspjehu tog projekta. Kod sličnih pokušaja kojih je u prošlosti bilo, a koji su se bazirali na upotrebi katalizatora u proizvodnom pro - cesu, onečišćenja primarnih sirovi - na često su uništavala upotrije - bljene katali zatore blokirajući proizvodni proces. Ti su prekidi u proizvodnji zbog zamjene katali - zatora bili tako skupi da proizvodni proces nije bio ekonomičan. Konfrontiran s ovim pitanjem profesor Rusek nam je odgo vorio: "Naša proizvodna procedura se znatno razlikuje od procedura koje su se koristile u prošlosti, tako da mi te probleme nemamo." Cilj SEI (Swift Enterprises, Inc.) je licen ciranje tehnologije za gradnju novih ("ključ u ruke") postrojenja ili adaptacija postojećih postrojenja za proizvodnju goriva. Dakle, zaista benzin za pola cijene? Možda, pa čak i ako praktični rezultati neće biti 100% pozitivni, izgleda da se nalazimo na jednom dobrom putu koji mnogo toga obećava i koji će nas možda povesti u jednu bolju budućnost, te nas učiniti neovisnima od sirove nafte. Zato gospodinu Ruseku i njegovom timu zaželimo da uspiju u svojoj nakani te da nam otvore put u jednu bolju budućnost s nižim cijenama energenata, budućnost u kojoj će, nadamo se i priroda biti više respektirana. A Označeni Swift 701, 702, 703, 704 i 705 benzini nastali su miješanjem Swift "X" i "Y" komponente u različitim omjerima. Oktanski broj razlličitih Swift benzina u usporedbi sa 100LL broj oktana Potrošnja generalne avijacije na godišnjoj bazi Generalna avijacija na godišnjoj bazi samo u Sjevernoj americi potroši oko 570 milijuna američkih galona* 100LL zrakoplovnog goriva koje je toksično, sve skuplje za proizvodnju i neobnovljivo. Nova tehnologija proizvodnje zrakoplovnog goriva bi uz korištenje svega 5% postojeće infrasrukture za proizvodnju bioloških goriva u SAD mogla zadovoljiti dnevnu potrebu od 1,8 milijuna galona goriva. *1 US galon = 3,785 litara Težinska energetska gustoća Swift benzina -- Neto topllinska energija Vollumenska energetska gustoća Swift benzina -- Neto topllinska energija 40 07/2008